Služby
Realitní kancelář MAREDA Vám nabízí komplexní činnosti spojené s prodejem či pronájmem bytu, domu nebo pozemku. Mezi základní služby zahrnuté v provizi se řadí:
 • prověření právního stavu Vaší nemovitosti (ověření vlastických práv, ověření smluvních skutečností)
 • foto a videodokumetace Vaší nemovitosti
 • pomoc při stanovení ceny Vaší nemovitosti
 • inzerce Vaší nemovitosti na tomto webu (www.mareda.cz)
 • inzerce Vaší nemovitosti na největších realitních internetových serverech*
 • inzerce Vaší nemovitosti ve všeobecných i odborných časopisech a novinách*
 • inzerce Vaší nemovitosti na vývěskách*
 • pravidelné informování o stavu prodeje nebo pronájmu Vaší nemovitosti
 • vyhledání a ověření serióznosti potenciálního zájemce o Vaši nemovitost
 • konzultace úvěrů, hypotéky, stavebního spoření
 • pomoc při sepsání smlouvy o smlouvě budoucí
 • pomoc při sepsání kupní, nájemní nebo jiné smlouvy k Vaší nemovitosti
 • uložení depozita (kupní ceny nebo její části) za Vaši nemovitost od kupujícího do doby zápisu změny vlastnictví v katastru nemovitostí (finanční úschova), případně kauce pro pronajímatele
 • sepsání návrhů na vklad vlastnického práva (a dalších změn) do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • předání nemovitosti a všech potřebných dokumentů, sepsání předávacího protokolu
 • pomoc při sestavení a odevzdání přiznání k dani z převodu Vaší nemovitosti
 • pomoc v oblasti zdanění příjmu z prodeje Vaší nemovitosti


Další služby nad rámec provize, které Vám rádi za výhodné ceny zajistíme:
 • úplné vyřízení prodeje (pronájmu) Vaší nemovitosti advokátem - kompletní právní servis (tento příplatek může být aplikován při složitějším právním stavu Vaší nemovitosti anebo dobrovolně z Vašeho rozhodnutí)
 • kompletní daňový servis se zárukami daňového poradce
 • znalecký posudek o ceně Vaší nemovitosti (ocenění nemovitosti pro daňové účely)
 • příprava Vaší nemovitosti na prodej (úklid, vyklizení, vystěhování, stavební úpravy apod.)
 • vyřízení převodu telefonu, plynu, elektřiny apod.

Provize realitní kanceláře MAREDA jsou splatné až při případné realizaci obchodu a jsou závislé na dosažené prodejní ceně Vašeho domu, bytu nebo pozemku:
 • v případě pronájmu = 1 x měsíční nájem bez služeb
 • v případě prodeje =

 • prodejní cena nemovitosti provize (vč.DPH)
  0 - 1 mil. Kč 4,9%
  1 - 5 mil. Kč 3,9%
  5 - 10 mil. Kč 2,9%
  nad 10 mil. Kč dohodou
Uvedené procentní provize jsou stanoveny klouzavě, tzn. že jsou platné vždy jen pro konkrétní cenové pásmo (při ceně nemovitosti např. 3 mil. Kč se provize stanoví následovně: 4,9% z 1 mil. Kč + 3,9% ze 2 mil. Kč). Provize jsou konečné (vyjma případných příplatkových služeb) a včetně DPH 19%.


Dokumenty, potřebné pro přijetí Vaší nemovitosti do našich služeb (je vhodné je mít s sebou již při prvním kontaktu s realitní kanceláří MAREDA pro přesné informace o Vaší nemovitosti) jsou:
 • občanský průkaz
 • nabývací listina (např. kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, darovací smlouva apod.)
 • dokumenty popisující věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva apod.
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku
 • ověřené plné moci ostatních vlastníků nemovitosti k jednání ve věci prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti
 • vhodný je též platný znalecký posudek, snímek pozemkové mapy, stavební dokumentace, informace o inženýrských sítích apod.
V případě Vaší důvěry v realitní kancelář MAREDA je sestavena podrobná smlouva o zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší nemovitosti. Zprostředkovatelská smlouva je sepsána jako výhradní (exluzivní) a na dobu obvykle šesti měsíců. Exkluzivitou jsou chráněny investice realitní kanceláře MAREDA do Vaší nemovitosti (zejména do vytvoření image-propagačních materiálů, inzerce, právních služeb apod.). Šest měsíců bývá obvykle dostatečná doba na prodej či pronájem Vaší nemovitosti za nejvyšší možnou cenu.

* výběr konkrétních médií je vždy přizpůsoben charakteru Vaší nemovistosti